Villa Vrede is een dagopvang en activiteitencentrum voor ongedocumenteerde mensen in Hoograven Utrecht. Dit zijn mensen wier asielaanvraag is afgewezen, maar die vanwege uiteenlopende redenen niet terug kunnen naar hun land van herkomst. Villa Vrede biedt hen een veilig onderkomen overdag, waar iedereen zichzelf kan zijn en niet bang hoeft te zijn voor de IND of andere overheidsinstanties.  

Villa Vrede herbergt ontzettend veel verschillende mensen, nationaliteiten en culturen én veel verschillende talenten. Tijdens HE:LEEN Festival zal Keon, één van de vaste bezoekers van Villa Vrede, een aantal nummers zingen en vertellen over zijn persoonlijke situatie. 

Wil je meer weten? Neem een kijkje op de website: https://villavrede.nl/